ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Υδραυλικά

Σφιγκτήρες (Κολιέδες)

Σφιγκτήρας (κολιές) inox σωλήνα Β.Τ Mikalor
Κωδικός: 18-0317, 18-0318, 18-0330, 18-0344, 18-0345
Σφιγκτήρας (κολιές) inox σωλήνα Β.Τ Mikalor
Σφιγκτήρας (κολιές) inox σωλήνα Mikalor
Κωδικός: 18-0300, 18-0301, 18-0306, 18-0311, 18-0312
Σφιγκτήρας (κολιές) inox σωλήνα Mikalor