ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Υδραυλικά εξαρτήματα

Ρακόρ

Ρακόρ θηλυκό με ουρά ορειχάλκινο BT
Κωδικός: 18-0045-3Θ, 18-0046-1Θ, 18-0047-1Θ, 18-0048-2Θ
Ρακόρ θηλυκό με ουρά ορειχάλκινο BT
Ρακόρ θηλυκό με ουρά ορειχάλκινο
Κωδικός: 18-0189-1, 18-0044-2Θ, 18-0045-2Θ
Ρακόρ θηλυκό με ουρά ορειχάλκινο
Ρακόρ αρσενικό με ουρά ορειχάλκινο
Κωδικός: 18-0044-1, 18-0045-2, 18-0047-1, 18-0048-4
Ρακόρ αρσενικό με ουρά ορειχάλκινο
Ρακόρ αρσενικό με ουρά 1/4" ορειχάλκινο
Κωδικός: 18-0187, 18-0187-1, 18-0187-2, 18-0187-3
Ρακόρ αρσενικό με ουρά 1/4" ορειχάλκινο
Ρακόρ αρσενικό με ουρά 3/8" ορειχάλκινο
Κωδικός: 18-0188-1, 18-0188, 18-0188-2
Ρακόρ αρσενικό με ουρά 3/8" ορειχάλκινο
Ρακόρ αρσενικό με ουρά Inox
Κωδικός: 18-0429, 18-0433, 18-0440, 18-0446
Ρακόρ αρσενικό με ουρά Inox
Ρακόρ θηλυκό με ουρά Inox
Κωδικός: 18-0449, 18-0448
Ρακόρ θηλυκό με ουρά Inox
Ρακόρ πλαστικό ίσιο θηλυκό Trudesign
Κωδικός: 18-0550, 18-0551, 18-0552, 18-0553, 18-0554, 18-0555, 18-0556
Ρακόρ πλαστικό ίσιο θηλυκό Trudesign
Ρακόρ πλαστικό ίσιο αρσενικό Trudesign
Κωδικός: 18-0519, 18-0522-1, 18-0523, 18-0524
Ρακόρ πλαστικό ίσιο αρσενικό Trudesign
Ρακόρ πλαστικό μαύρο γωνιακό 120° Trudesign
Κωδικός: 18-0527-1, 18-0528-2, 18-0528-3, 18-0529-1
Ρακόρ πλαστικό μαύρο γωνιακό 120° Trudesign