ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Πυρασφάλεια

Πυροσβεστήρες

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως
Κωδικός: 16-0028, 16-0028-1, 16-0029, 16-0030
Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως
Πυροσβεστήρας Inox ξηράς κόνεως
Κωδικός: 16-0028-Ι, 16-0029-Ι, 16-0030-Ι
Πυροσβεστήρας Inox ξηράς κόνεως